ศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
|

สถิติการใช้ไฟฟ้าเกือบทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนที่มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว คงจะดีไม่น้อยถ้าเราสามารถหาวิธีลดค่าใช้จ่ายในบ้านได้ดี ในขณะที่ยังสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมหนึ่งในทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ...

ศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
|

บ้านเป็นสถานที่ที่เราใช้เวลาอยู่มากที่สุด บ้านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นสถานที่ที่เรามักจะใช้จ่ายเงินเพื่อตกแต่งปรับปรุงให้ดูดี และมีความสะดวกสบายอยู่เสมอ แต่ถ้าหากเราสามารถปรับปรุงบ้านของเราให้เป็นบ้านที่เป็นประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็จ...